För bostadsutvecklare

Vi representerar er

Som erfarna nyproduktionsmäklare vet vi att långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare är nyckeln till lyckade resultat. Ofta är vi med redan i projektstarten och utvecklar ett nära samarbete där vi fungerar som experter och bollplank. Utåt sett representerar vi uppdragsgivarens varumärke och under processen diskuteras hur vi representerar er på bästa sätt, hur vill ni framstå och vilka kärnvärden jobbar ni efter.

Ni bygger – vi förmedlar

Försäljning av nyproducerade boenden ställer höga krav på fastighetsmäklaren både vad gäller juridisk kunskap, förståelse för marknaden och byggtekniskt intresse. Hos Wästerhav fastighetsmäkleri har vi samlat många års erfarenhet av försäljning av nyproducerade byggnader och vet vad köparna efterfrågar. Som uppdragsgivare väljer ni hur mycket av vår kompetens ni vill utnyttja, allt från rena försäljningsuppdrag till marknadsanalyser, försäljningsstrategier eller kanske enbart som bollplank vad gäller utformning av bostäderna. Varje uppdrag är unikt och vi skräddarsyr vårt uppdrag efter era önskemål. Naturligtvis behandlar vi all information kring våra uppdragsgivares projekt konfidentiellt.

Kunden i centrum

Med vår erfarenhet vet vi att nyckeln till en framgångsrik försäljningsprocess är nöjda och trygga kunder. Ofta känner kunden en stor osäkerhet i att köpa en ny bostad på ritning och detta ställer krav på fastighetsmäklaren att skapa en trygg process och att kunna hjälpa dom att se den färdiga produkten framför sig. Vi följer kunderna genom hela processen och ger dom en hand att hålla i när besluten känns som svårast. Vi är vana vid att hantera kösystem, kundregister eller först-till-kvarn-försäljningar och vilket upplägg som passar ert projekt bäst kommer vi gemensamt fram till i försäljningsstrategin.

Konsultationsuppdrag

Vi kan förutom säljuppdrag även hjälpa våra kunder med konsultationer kring prissättning, målgruppsanalys, design/utformning av bostäder och försäljningsstrategi.

INTRESSEANMÄLAN
    Söker: