Referenser

Vad är Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text för tryck- och typindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummy-text ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog en kök av typen och klättrade för att skapa en typbok. Det har överlevt inte bara fem århundraden, utan också språnget till elektronisk inställning, som förblir väsentligen oförändrad. Det populariserades på 1960-talet med utgivningen av Letraset-ark som innehöll Lorem Ipsum-passager och mer nyligen med stationär publiceringsprogramvara som Aldus PageMaker inklusive versioner av Lorem Ipsum.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen